ஏ கவிதையே!

2. கவிதையாக்கம்!

நான் ஒரு தடவ சொன்னா அது நூறு தடவ சொன்ன மாதிரி

என்றார் ரஜினி காந்த்

இதையே நவீன கவிஞர்

நான்

ஒரு தடவ

சொன்னா

அது

நூறு தடவ

சொன்ன மாதிரி

என்றார்.

 

 

 

1. ஏ கவிதையே!

ஆதியில் சிசுத்து

சுவடியில் காயமுற்று

தலைவியின் பசலையில் முகிழ்த்து

பாணனின் துடியில் வழுக்கி

சீதையின் மையலில் அவிழ்ந்து

பக்தியின் மயக்கத்தில் இழைந்து

முண்டாசு மீசையில் துள்ளி

வானம்பாடிகளிடம் சிவத்து

நவீனன்களிடம் படிமமடைந்து

கணிணியில் ஒளிர்ந்து

முகநூலில் ஸ்டேட்டஸாக சுருங்கிய

என் கவிதையே போதும் நீ வந்த பிரபஞ்சத்துக்கே

திரும்பி போ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: