உங்களுக்கு ஓவியத்தில் ஆர்வம் உண்டா?

tamil advertising

இது என்னுடைய பழைய சில கிறுக்கல்கள். கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் வரைந்தவை. எல்லா வகை வரைதல் முறைகளிலும் முயன்று பார்க்கும் ஆர்வத்தில் வரைந்தவை. எதையும் பாதுகாத்து வைக்கும் பழக்கம் இல்லாத எனக்கு ஓவியக்கல்லூரி வாழ்க்கையின் ஞாபகங்களாக என்னுடன் வந்த மிச்சங்கள். சேர்த்துவைத்து பார்க்கும்போது தான் தொலைத்து விட்ட ஓவியங்களை பற்றிய கவலை எழுகிறது.

art collect 1

art collect 2

art collect 3

art collect 4

art collect 5

art collect 6

உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அடுத்ததாக இன்னொரு ‘செட்’ போட உத்தேசம்.